en forkortelse for

en forkortelse for
short for

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • forkortelse — for|kor|tel|se sb., n, r, rne, i sms. forkortelses , fx forkortelsesliste …   Dansk ordbog

 • R.O. — Forkortelse for remis ouvert på telegrammer. Står for udleveres åbent …   Danske encyklopædi

 • Ac — Forkortelse for a conto, à condition, anno currente. Kemi: Actiniuma …   Danske encyklopædi

 • ADP — Forkortelse for Adenosin DiPhosphat. Omdannelse af ADP til ATP (Adenosin TriPhosphat) er af afgørende betydning ved oplagringen af den lysenergi, som er blevet absorberet ved fotosyntese …   Danske encyklopædi

 • BBC — Forkortelse for British Broadcasting Corporation …   Danske encyklopædi

 • Bros. — Forkortelse for Brothers (brødre(ne)) …   Danske encyklopædi

 • Ca. — Forkortelse for cirka …   Danske encyklopædi

 • Cand. — Forkortelse for candidatus (kandidat) …   Danske encyklopædi

 • Nazi — Forkortelse for nazisme (nationalsocialismen) …   Danske encyklopædi

 • R.P. — Forkortelse for réponse payée på telegrammer …   Danske encyklopædi

 • Radar — Forkortelse for Radio Detection and Ranging. På dansk radiosporing og afstandsbestemmelse …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”